خلاصۀ دوره

ضبط و نقل سیره و مغازی پیامبر اکرم(ص)، به مثابه عالی ترین نمونۀ حیات دینی و دنیوی برای امت اسلامی، نخستین کوشش‎هایی بود که به ضبط و ثبت دیگر حوادث جهان اسلام بسط یافت . این کوشش‎ها و نیز تاثیر مستقیم سنت تاریخ‎نگاری ایرانی، دستگاه عظیم تاریخ‎نگاری در جهان اسلام را پدید آورد که یکی از درخشان‎ترین وجوه فرهنگی این قلمرو بزرگ محسوب میشود . مطالعۀ نظام‎مند تاریخ‎نگاری در قلمرو اسلام، افق تازه‎ای دربارۀ شکل‎گیری این فرهنگ پیش چشم محققان می‎گشاید. 

مدرس

دکتر صادق سجادی

عضو و دبیر شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، معاون پژوهشی و فرهنگی، مدیر بخش تاریخ، سرویراستار دورۀ اسلامی تاریخ جامع ایران و ...

بیشتر بخوانید >>

اهداف دوره

1 - تاریخنگاری در قلمرو اسلام برچه اصولی استوار شده است؟
2 - دیدگاه مورخان قلمرو اسلام در باره تاریخ
3 - بحث در باره مکاتب عمده تاریخنگاری
4 - شیوه های تاریخنگاری
5 - انواع تاریخنگاری و برجسته ترین نمونه های آن

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

ندارد

بازه زمانی

دوشنبه 9 بهمن 1396 تا دوشنبه 24 اردیبهشت 1397

ساعت برگزاری

14:30 - 13

تعداد جلسات

12 جلسه

محل برگزاری

تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تالار امیرالمؤمنین (ع)

شهریه

300،000 تومان

ثبت نام و پرداخت