خلاصۀ دوره

بسط بی سابقۀ دانش، که خود منجر به تجزیۀ آن به رشته‎های بی شمار شده است؛ و نیز ارتباطات تنگاتنگ علمی میان مردم جهان با فرهنگ‎ها و زبان‎های مختلف، شیوۀ بیان و تبیین موضوع‎های مورد تحقیق را سخت تحت تاثیر قرار داده است. به همین سبب ویرایش علمی-محتوایی و ادبی-زبانی، به منظور ایجاد انسجام و نظام منطقی در ارائۀ تحقیق، به زبان و بیانی روشن و روان و درست، به امری اجتناب ناپذیر بدل شده است ...

مدرس

دکتر صادق سجادی

عضو و دبیر شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، معاون پژوهشی و فرهنگی، مدیر بخش تاریخ، سرویراستار دورۀ اسلامی تاریخ جامع ایران و ...

بیشتر بخوانید >>

اهداف دوره

1 - بحث درباره انواع ویرایش و وجوه امتیاز آنها
2 - دلایل لزوم ویرایش های علمی و ادبی و فنی
3 - تعلیم نظری و عملی انواع ویرایش (مراجعه به منابع، استنباط منطقی، تهذیب زبانی و رسم الخط

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

ندارد

بازه زمانی

دوشنبه 9 بهمن 1396 تا دوشنبه 24 اردیبهشت 1397

ساعت برگزاری

16:30 - 15

تعداد جلسات

12 جلسه

محل برگزاری

تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تالار امیرالمؤمنین (ع)

شهریه

300،000 تومان

ثبت نام و پرداخت