خلاصۀ دوره

در اين دوره کوشش خواهد شد تا مباحث مقدماتی نشانه شناسی در قالب يک برنامه 24 ساعته ارائه شود و يک چارچوب مدون از مباحث اين دانش به مخاطبان ارائه گردد، به طوری که بتواند پايه ای برای شاخه های تخصصی نشانه شناسی و نيز حوزه های ميان رشته ای گردد. ارائه تصويری از ماهيت دانش نشانه شناسی و مفاهيم بنيادی اين علم چون معنا و معناداری، نشانه و نشانگی، اقسام دلالت و اقسام نشانه، فرهنگ و مناسبات بين فرهنگی از مباحث اين دوره خواهد بود. همچنين در اين دوره تلاش خواهد شد تا مخاطبان با جريان های مهم نشانه شناسی مانند نشانه شناسی گفتمانی و نشانه شناسی فرهنگی آشنا شوند و با ارائه مثالهای متنوع، بستر مناسب برای وارد شدن در شاخه های تخصصی مانند نشانه شناسی ادبيات، نشانه شناسی اساطير و نشانه شناسی تصوير فراهم آيد.
به عنوان پيش مطالعه انتظار می رود که قبل از حضور در جلسات، علاقه مندان به شرکت دو اثر زير را به طور کامل مطالعه کرده باشند تا امکان استفاده حداکثری از ساعات برنامه وجود داشته باشد:
Chandler, Daniel, Semiotics: The Basics, Routledge 2007
يا ترجمه فارسی اين اثر با عنوان چندلر، مبانی نشانه شناسی، ترجمه مهدی پارسا و فرزان سجودی، سوره مهر، 1394ش
نيز: سجودی، فرزان، نشانه شناسی کاربردی، نشر علم، 1395ش

مدرس

دکتر احمد پاکتچی​

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدیربخش فقه، علوم ‎قرآنی و حدیث، سرپرست بخش ترجمۀ دبا به زبان انگلیسی، مشاور عالی‎ کتابخانۀ دیجیتال، مؤلف و ويراستار

بیشتر بخوانید >>

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

ندارد

بازه زمانی

سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

ساعت برگزاری

16 - 17:30

تعداد جلسات

12 جلسه

محل برگزاری

تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تالار امیرالمؤمنین (ع)

شهریه

300،000 تومان

ثبت نام و پرداخت