خلاصۀ دوره

برغم سابقۀ دیرینۀ ایرانیان در ارائه و تبیین نظریه‎های مربوط به حکمت عملی و سیاسات مدنیه؛ و برغم ابتناء انقلاب مشروطۀ ایران بر برخی اندیشه‎های جدید سیاسی، وجوه مختلف این مفهوم و بنیادهای فلسفی آن هنوز در ایران ناشناخته است. دریافت دقیق این مفهوم مستلزم غور در وجوهی از مبانی فلسفۀ جدید سیاسی است که در اندیشه‎های فیلسوفان بزرگی چون هگل مطرح شده است.

مدرس

دکتر جواد طباطبایی

فیلسوف و پژوهشگر ایرانی فلسفه و تاریخ و سیاست، عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، مدیر بخش فلسفه

بیشتر بخوانید >>

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

 

گواهینامه

 

بازه زمانی

چهارشنبه 4 بهمن 1396 تا چهارشنبه 29 فروردین 1397

ساعت برگزاری

17:30 - 19:30

تعداد جلسات

12 جلسه

محل برگزاری

تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تالار امیرالمؤمنین (ع)

شهریه

ثبت نام و پرداخت