شاهنامه شناسی، بررسی بخش ساسانیان

 

 

مدرس

زاگرس زند

دکتری تاریخ ایران باستان و شاهنامه پژوه

 

اهداف دوره

نشست یکم:
ساختار و زیرساخت‌های شاهنامه 
منابع شاهنامه

نشست دوم:
نسبت شاهنامه با تاریخ ایران و نسبت حماسه و تاریخ
ارزش و اعتبار تاریخی و استنادی شاهنامه 

نشست سوم:
روایت و گزارش ساسانیان در شاهنامه 
فرار و نشیب اعتبار تاریخی دوره ساسانی در شاهنامه
جایگاه و اعتبار شاهنامه در ساسانی‌شناسی

نشست چهارم تا دوازدهم:
خوانش، بررسی و گزارش متن شاهنامه از آغاز ساسانیان تا .... (هرجا که برسیم بسته به کشش و روند نشست)

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

سه شنبه 12  تیر 1403 

روزهای برگزاری

سه شنبه  

ساعت برگزاری

17-20

تعداد جلسات

12 جلسه (6 جلسه 3 ساعت)

کلاس هر یک هفته دریمان برگزار خواهد شد

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

حضوری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس 101

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1700000

نام نویسی به پایان رسیده