آموزش مقدماتی لاتین

 

مدرس

امیرحسین ساکت

معاون بخشهای فلسفۀ دبا و دانا،  مؤلف و ویراستار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

اهداف دوره

زبان لاتین از خانوادۀ زبان‌های هندو-اروپایی در طول بیش از هزار سال زبان رسمی علم، ادبیات و الهیات در سراسر اروپا بوده است. اگرچه امروزه تکلم و نگارش به این زبان تقریباً منسوخ شده است، با توجه به حجم عظیم متون قدیم و همچنین تأثیرات گستردۀ آن بر زبان‌های جدید اروپایی، آشنایی با این زبان همچنان از لوازم تحقیق در زمینه‌های مختلف علوم انسانی است.
این دوره مبتنی بر کتاب Familia Romana شامل 35 درس است و در سه دورۀ آموزشی، مجموعاً در 36 جلسه، به پایان خواهد رسید. این کتاب سراسر به لاتین است و از متون بسیار ساده آغاز و به قطعاتی از ادبیات لاتین ختم می‌شود. هر درس شامل کلمات جدید و چند قاعدۀ دستوری است که خواننده در خلال مطالعۀ متن آنها را فرامی‌گیرد و در پایان درس مجدداً تکرار می‌شود. در هر جلسه پس از بیان خلاصه‌ای از نکات دستوری قسمت‌هایی از متن قرائت و ترجمه می‌شود و در پایان هر جلسه فیلم قرائت و ترجمۀ کامل متن در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

شنبه 2 تیر 1403 

روزهای برگزاری

شنبه  

ساعت برگزاری

19-21

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1700000

 

 

نام نویسی به پایان رسیده