تاریخ نجوم و رصدخانه‎ها در دوره اسلامی

 

 

مدرس

حنیف قلندری

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و گروه تاریخ علم مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

 

اهداف دوره

هدف از این دوره تدریس پیشینۀ علوم ونجوم دورۀ اسلامی، نوآوری‎های مسلمانان در نظریه‎های نجوم و نگاهی به رصدخانه‎‎های دورۀ اسلامی است. این مطلب در 10 جلسه آموزش داده می‎شود که از این قرار است:
1. آشنایی مسلمانان با نجوم پیشینیان (1) [نهضت ترجمه، آثار هندی و ایرانی]
2. آشنایی مسلمانان با نجوم پیشینیان (2) [آثار یونانی]
3. دقیق کردن رصد (گزارش رصدهای نخستین)
4. تقسیم‎بندی آثار نجومی دورۀ اسلامی
5. آثار هیئت و فلسفۀ طبیعی
6. مدل‎های بطلمیوسی
7. مدل‎‎های غیر بطلمیوسی
8. زیج‎ها
9. رصد‎خانه‎های بزرگ دورۀ اسلامی
10.آشنایی مسلمانان با نجوم جدید

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

یکشنبه 3 تیر 1403 

روزهای برگزاری

یکشنبه  

ساعت برگزاری

15-17

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1700000

نام نویسی به پایان رسیده