ایران شناسی در روسیه

 

 

مدرس

محسن شجاعی

مدرس و مترجم زبان روسی

 

اهداف دوره
1) سرآغاز ایران شناسی در روسیه؛
2) کانون های ایران شناسی در روسیه از آغاز تاکنون؛
3) بزرگان ایران شناسی در روسیه و آثار آنها؛
4) نگرش ا و گرایش ها در ایران شناسی روسیه:
4-1) زبان ها و ادبیات ایرانی،
4-2) اقوام ایران،
4-3) مرزهای ایران و روسیه،
4-4) تحلیل تاریخی در دوره های باستان، میانه و معاصر.
5) رشته¬ی دانشگاهی ایران شناسی در روسیه؛
6) نسل جدید ایران شناسان روسیه و آثار آنها. 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

دوشنبه 04 تیر 1403  

روزهای برگزاری

دوشنبه  

ساعت برگزاری

15-17

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

حضوری

غیر خضوری

محل برگزاری

کلاس 101

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1700000

 

نام نویسی به پایان رسیده