بررسی گفتمان های رساله نویسی موسیقی در ایران

 

 

مدرس

حسین میثمی- نوید وزیری

عضو شورای عالی علمی، مدیر بخشهای موسیقی دبا و دانا، مؤلف و ویراستار

معاون بخشهای موسیقی دبا و دانا، عضو بخش بررسی، مؤلف و ویراستار

 

اهداف دوره

نظریات و مکتوبات موسیقیدانان ایرانی در قرون میانی دارای دقایق و ظرایفی است که علاوه بر بهره‌های فنی ‌ـ‌ موسیقایی می‌تواند برای پژوهشگران دیگر رشته‌های علوم انسانی نیز دارای اهمیت علمی باشد و در مواردی روشنگر ابهامات تاریخی و مسائل میان‌رشته‌ای است. نظر به جایگاه علم موسیقی در طبقه‌بندی علوم دورۀ اسلامی، موسیقی یکی از زمینه‌های مورد اقبال دانشمندان ایرانی بوده است و در این باب نظریه‌پردازی‌های متنوع و مبسوطی شده است که به رغم اصول و مبانی مشترک، هریک دارای وجوه منحصری هستند.

در این دوره ابتدا مختصات و ویژگی‌های نحله‌های شناخته شدۀ رساله‌نویسی موسیقی معرفی و در پی مصادیق آن در متن رسالات کهن تبیین و تحلیل خواهد شد.

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

دوشنبه 4 تیر 1403 

روزهای برگزاری

دوشنبه  

ساعت برگزاری

17-19

تعداد جلسات

8 جلسه 

مدت دوره

16 ساعت

نحوۀ برگزاری

حضوری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس 101

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1200000

نام نویسی به پایان رسیده