آموزش زبان اردو

 

 

مدرس

پریسا سنجای

دستیار بخشهای ادبیات دبا و دانا، عضو بخش بررسی و مؤلف

 

اهداف دوره

الف - دیباچه ای درباره پیشینه  تاریخی  زبان اردو و معرفی برخی منابع ادبی مربوط به این زبان  
ب - الفبا و حروف و مذکر و مونث بودن و طریقه جمع بستن اسامی مذکر و مونث
ج - استعمال حروف ربطی و ضمایر متصل شخصی (2جلسه)
د - کلمات پرسش و ساختن فعل امرو ضمایر مفعولی (2 جلسه)
ه - فعل مضارع و انواعش (2 جلسه) 
و - فعل ماضی و انواع (2 جلسه) 
ز - قید ها و صفات (2 جلسه) 
 
کتاب : قواعد اردو (مولوی عبدالحق صاحب)
دستور کامل و آموزش زبان اردو برای فارسی زبانان(شاهد چوهدری) 

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

سه شنبه 12 تیر 1403 

روزهای برگزاری

سه شنبه  

ساعت برگزاری

14-16

تعداد جلسات

12 جلسه 

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

حضوری

محل برگزاری

کلاس 101

شهریه

قابل پرداخت 1700000

نام نویسی به پایان رسیده