تاریخ سیاسی شیعه (دوره صفوریه)

 

 

مدرس

سعید طاوسی مسرو

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

 

اهداف دوره


طرح درس:
جلسه اول: از شیخ صفی الدین اردبیلی تا شیخ حیدر صفوی
جلسه دوم: مروری بر تاریخ سیاسی صفویه  (1): از آغاز تا وفات شاه عباس
جلسه سوم: مروری بر تاریخ سیاسی صفویه (2): از شاه صفی تا سقوط صفویه
جلسه چهارم: اقدامات بنیادین و اساسی صفویه برای احیای ایران و بسترسازی رشد فرهنگی - تمدنی 
جلسه پنجم: تمدن سازی ایرانی در دوره صفویه
جلسه ششم: تمدن سازی شیعی در دوره صفویه
جلسه هفتم: اوضاع دینی دوره صفویه  
جلسه هشتم: نگاهی به تاریخ اجتماعی عصر صفوی (1)
جلسه نهم: نگاهی به تاریخ اجتماعی عصر صفوی (2)
جلسه دهم: مناسبات خارجی صفویه
جلسه یازدهم: سقوط صفویه 
جلسه دوازدهم: گونه شناسی انتقادی موافقان و مخالفان صفویه 
 
 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

سه شنبه 12 تیر 1403

روزهای برگزاری

سه شنبه  

ساعت برگزاری

15-17

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

حضوری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس 101

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1700000

نام نویسی به پایان رسیده