ادبیات شفاهی (عامه)، ویژگی ها و انواع 

 
 
مدرس

دکتر محمد جعفری قنواتی

عضو شورای عالی علمی، عضو هیئت مشاوان عالی، مدیر بخش دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران و عضو شورای علمی دفما و ویراستار

 

اهداف دوره

ادبیات شفاهی یا ادبیات عامه، یا آن گونه که متأسفانه در ایران رایج است ادبیات عامیانه، بخشی از ادبیات هر ملتی را تشکیل می‌دهد. ادبیات عامه را در ادبیات کتبی یا رسمی می‌دانند. بسیاری از آثار ماندگار ادبیات کتبی جهان بی‌واسطه یا با واسطه ریشه در ادبیات شفاهی دارد که از جمله میتوان به گیل گمش و ایلیا و ادیسه اشاره کرد. شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز با دو واسطه به ادبیات شفاهی می‌رسد. به رغم اهمیت فراوان ادبیات شفاهی، در ایران متأسفانه تا همین اواخر توجه چندانی به ادبیات عامه یا شفاهی نمی‌شد. ولی خوشبختانه طی سالهای اخیر با جدیت برخی پژوهشگران نظام دانشگاهی ما این ادبیات به رسمیت شناخته شده و گرایش ادبیات عامه را در مقطع کارشناسی ارشد بنیان گذاشته است.

در این دوره ضمن شرح اهمیت ادبیات شفاهی مقوله‌های زیر بحث و بررسی و توضیح داده می‌شود:
ـ ویژگیهای ادبیات شفاهی.
ـ جایگاه ادبیات شفاهی ایران در تاریخ و فرهنگ ایران.
ـ تعامل ادبیات شفاهی و ادبیات کتبی در گذشته و ضرورت بررسی آن.
ـ ضرورت پیوند ادبیات شفاهی با ادبیات معاصر.
ـ بررسی انواع ادبی در ادبیات شفاهی ایران.

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

چهارشنبه 6 تیر 1403

روزهای برگزاری

چهارشنبه

ساعت برگزاری

17 - 15

تعداد جلسات

12 جلسه

نحوۀ برگزاری

حضوری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس 101

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1700000

 

نام نویسی به پایان رسیده