دوره هاي آموزشي زمستان ١٣٩٦

  • علاقه مندان می توانند تا تاریخ "۳۰ دی ماه" نسبت به ثبت نام در کلاس‎های مذکور با مراجعه به آدرس تارنمای education.cgie.org.ir اقدام نمایند.

  • برای دوره های آموزشی با ارزیابی، گواهینامه معتبر پایان دوره صادر خواهد شد.

  • برای دوره های آموزشی فاقد ارزیابی در صورت درخواست دانشجو، گواهینامه شرکت در دوره صادر می شود.

  • دانشجویان محترم در صورت ارائه کارت دانشجویی معتبر، از ۱۰% تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. برای این منظور متقاضیان لطفاً تصویر کارت دانشجویی معتبر خود را بهمراه نام، نام خانوادگی و دوره (های) آموزشی مدّنظر به آدرس ایمیل edu@cgie.org.ir ارسال نمایند. تقاضای فرد ظرف نهایت ۲۴ ساعت کاری بررسی و از طریق ایمیل به اطلاع ایشان می رسد.

  • جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با واحد آموزش به شماره تلفن۲۲۲۹۷۶۲۶، داخلی۳۶۰ تماس حاصل نمائید.

مسائل دانشنامه‎نگاری

عبدالحسین آذرنگ

نویسنده، مترجم، ویراستار و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ، مدیر بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژه

تاریخ شروع : 1396/11/10

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

تاریخ اساطیری ایران

دکتر ژاله آموزگار

نویسنده، مترجم و پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، عضو شورای علمی دانشنامۀ زبانها و گویشهای ایرانی

تاریخ شروع : 1396/11/07

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

منبع‎شناسی تاریخ سده‎های نخستین هجری

علی بهرامیان

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، کارشناس ارشد بخش فهرست نویسی کتابهای خطی، مدیر بخش تدوین فهرستوارۀ کتابهای فارسی و ...

تاریخ شروع : 1396/11/07

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

درآمدی بر نشانه‎شناسی

دکتر احمد پاکتچی

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدیربخش فقه، علوم ‎قرآنی و حدیث، سرپرست بخش ترجمۀ دبا به زبان انگلیسی، مشاور عالی‎ کتابخانۀ دیجیتال، مؤلف و ويراستار

تاریخ شروع : 1396/11/10

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

تاریخ‎نگاری ۲

دکتر صادق سجادی

عضو و دبیر شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، معاون پژوهشی و فرهنگی، مدیر بخش تاریخ، سرویراستار دورۀ اسلامی تاریخ جامع ایران و ...

تاریخ شروع : 1396/11/09

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

ویرایش(علمی‎محتوایی- فنی‎ادبی)

دکتر صادق سجادی

عضو و دبیر شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، معاون پژوهشی و فرهنگی، مدیر بخش تاریخ، سرویراستار دورۀ اسلامی تاریخ جامع ایران و ...

تاریخ شروع : 1396/11/09

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

کارگاه آموزش پایان نامه نویسی (رشتۀ تاریخ)

دکتر اسماعیل شمس

مدیر بخش کردشناسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

تاریخ شروع : 1396/11/08

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

سلسله های محلی غرب ایران (سده های ۴ و ۵ هجری)

دکتر اسماعیل شمس

مدیر بخش کردشناسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

تاریخ شروع : 1396/11/08

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

اندیشۀ سیاسی جدید و تاریخ آن با محوریت اصول فلسفۀ حق هگل

دکتر سیدجواد طباطبایی

فیلسوف و پژوهشگر ایرانی فلسفه و تاریخ و سیاست، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدیر بخش فلسفه

تاریخ شروع : 1396/11/04

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

کارگاه ترجمۀ عربی به فارسی

دکترعنایت‎الله فاتحی‎نژاد

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی و مدیر علمی بخش ترجمۀ دبا به زبان عربی

تاریخ شروع : 1396/11/09

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

کارگاه ترجمۀ فارسی به عربی

دکترعنایت‎الله فاتحی‎نژاد

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مشاور عالی و مدیر علمی بخش ترجمۀ دبا به زبان عربی

تاریخ شروع : 1396/11/09

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

قواعد فقه

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ شروع : 1396/11/08

تعداد جلسات : 12

شهریه : 300,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت

حماسه سرایی در غرب ایران

دکتر آرش اکبری مفاخر

مدیر بخش دانشنامۀ ادب حماسی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

تاریخ شروع : 1396/11/07

تعداد جلسات : 1

شهریه : 25,000 تومان

مشاهده جزئیات دوره

ثبت نام و پرداخت