آموزش زبان پهلوی (دورۀ متوسط)

 

خلاصۀ دوره

: زبان پهلوی یا پارسی میانه یکی از زبان های ایرانی است که از اواخر شاهنشاهی هخامنشی و اوایل دوران اشکانی، نخست در جنوب غربی ایران و سپس در زمان ساسانیان به عنوان زبان رسمی همهٔ شاهنشاهی ایران تا سده های آغازین دوران اسلامی رواج داشته‌است. خاستگاه این زبان که فرزند زبان پارسی باستان به شمار می‌آید، سرزمین پارس بود. در دوران اشکانی پارسی میانه زبانی محلی بود و از پهلوی اشکانی تأثیراتی پذیرفت، تا این که در زمان ساسانیان زبان رسمی شاهنشاهی شد. کتیبه ها و نوشته های بسیاری در زمینه تاریخ، دین، فلسفه و علوم عصر ساسانی به این زبان نوشته شده و نگارش به این زبان تاچند سده پس ااسلان نیز ادامه داشته است. 
ادبیات فارسی میانه (پهلوی) شامل سنگ نوشته ها، ترجمه ها و تفسیر اوستا (زند و پازند)، متون اساطیری و حماسی، متون دینی، حقوق، فلسفه و کلام، تاریخ و جغرافیا و متون مربوط به دین مانی است که روی هم بیش از یک هزاره آثار فکری و تمدنی ایرانیان را نشان می دهد. بنابراین، آموزش این زبان و آشنایی با متون یاد شده برای رشته های زبان شناسی تاریخی، باستان شناسی، تاریخ ادیان، تاریخ، تاریخ علم، ایران شناسی، فلسفه و بیشتر رشته های علوم انسانی توصیه می شود.

 

مدرس

دکتر محمود جعفری دهقی

 

اهداف دوره

1- آشنایی با تاریخ زبان های ایرانی
2- آشنایی با خط پهلوی
3- شناسایی دستور زبان پهلوی شامل صرف و نحو
4- آشنایی با انواع متون پهلوی: متون اساطیری، متون دینی و فلسفی.

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

 چهار‎شنبه 12 آبان 1400 تا  چهار‎شنبه 29 دی 1400

روزهای برگزاری

  

ساعت برگزاری

18:30 -17

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

غیر حضوری

شهریه

500،000 تومان

تخفیف 80% به مبلغ 100،000 تومان

قابل پرداخت 400،000 تومان

اتمام ثبت نام