ادبیات شفاهی، ویژگی ها و انواع آن

 
خلاصۀ دوره

ادبیات شفاهی، ویژگی ها و اهمیت ادب شفاهی؛ تعامل ادب شفاهی و کتبی؛ انواع ادب شفاهی در ایران

مدرس

دکتر محمد جعفری قنواتی

عضو هیئت مشاوان عالی، عضو شورای علمی دفما و دانشنامۀ خلیج فارس و ویراستار

 

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

شنبه 8 آبان 1400 تا  شنبه 25 دی 1400

روزهای برگزاری

شنبه

ساعت برگزاری

19/30 - 18

تعداد جلسات

12 جلسه

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

500،000 تومان

تخفیف 20% به مبلغ 100،000 تومان

قابل پرداخت 400،000 تومان

اتمام ثبت نام