شرح شرفنامه (دورۀ چهارم)

 

 

خلاصۀ دوره

شرف الدین فرزند شمس الدین مشهور به شرف خان بدلیسی در 949 ق/1542 م  در منطقه کرهرود در اراک کنونی متولد شد. پدر او والی شهر بدلیس در کردستان عثمانی بود و در پی جنگهای صفویان و عثمانی ها  در زمان شاه تهماسب به ایران پناهنده شد. شاه حکومت بخشی از نواحی میان قم و اراک را به او سپرد. او سالها در مناصب مختلف اداری صفویان در مناطق غیرکردنشین حکومت کرد. شرف خان پسر او نیز به مدت 7 سال  حاکم گیلان و تنکابن بود و بعدها امیرالامرای اکراد ایران شد. او سرانجام پس از 35 سال اقامت در ایران در 986 ق/ 1578 م به عثمانی برگشت و امارت بدلیس به او سپرده شد . او کتابش را 20 سال بعد( سال 1005 ق) با نام شرفنامه و به زبان فارسی تألیف کرد.
شرف خان در مقدمه کتاب هدف از تألیف آن را چنین می‌نویسد: «چون مشاطکان عروس سخن و طوطیان شکرستان اخبار نو و کهن در هیچ عصر و زمان، احوال ولات کردستان و چگونگی حالات ایشانرا بیان نکرده بودند و در این معنی نسخۀ مرتب ننوشته بخاطر فاتر این ذرۀ بیمقدار ساقط از درجۀ اعتبار خطور کرد که نسخه [ای] در شرح حالات و اوضاع ایشان بقدرالوسع والامکان رقم زدۀ کلک بیان نماید ... تا احوال خانواده‌های عظیم الشأن کردستان در حجاب ستر و کتمان نماند».
شرفنامه در عین حال که تاریخ کردستان است؛ بخشهای مهمی از تاریخ صفویه و عثمانی را هم در خود جای داده است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق جنگهای این دو دولت در کردستان صورت گرفت. بیشتر مرزهای آن روز عثمانی و صفوی در نواری به طول 1500 کیلومتر و میانگین عمق 500 کیلومتر در هر دو سو کردنشین بود و بیشتر سپاهیان هر دولت هم کرد بودند، بنابراین تاریخ صفویه بدون شناخت کردستان و بدون مطالعه شرفنامه از هر نظر ناقص است. 

 

 

مدرس

دکتر اسماعیل شمس

عضو شورای عالی علمی، مدیر بخش پژوهشهای کردی و ویراستار

 

اهداف دوره

در این دوره سعی می شود تاریخ شرفنامه از جهات مختلف تاریخی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بر اساس نظریه های مختلف علمی نقد و بررسی شود و گوشه هایی از تاریخ ناگفتۀ این سرزمین در کتابهای درسی و دانشگاهی برای علاقه مندان بازخوانی گردد.

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

سه شنبه 11 آبان1400 تا سه شنبه 28 دی 1400

روزهای برگزاری

سه شنبه  

ساعت برگزاری

21:30 - 20

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

500،000 تومان

تخفیف80% به مبلغ 400،000 تومان

قابل پرداخت 100،000تومان

اتمام ثبت نام