جستاری در موسیقی عصر صفوی

 
 
خلاصۀ دوره

 در این دوره موسیقیِ ایرانی در عصر صفویه مورد واکاو ی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بررسی فنی نظام موسیقایی، حیات موسیقایی دربار، مناسبات حرفه‌ای‌ـ‌صنفی موسیقیدانان و تأثیرات مذهب بر زیست موسیقایی دوران از جمله مواردی است که بدان پرداخته خواهد شد.

مدرس

دکتر حسین میثمی

عضو شورای عالی علمی و مدیر بخش موسیقی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

 

اهداف دوره

 بازخوانی متون و نسخ خطی موسیقایی در دورۀ صفویه و گذری بر آراء و احوال دانشمندانِ موسیقی‌شناس عصر صفوی. تشریح فضای هنری‌ـ‌موسیقایی ایرانِ صفوی و تشریح نقش مهاجرت و اشاعۀ موسیقی ایرانی و فرهنگ‌پذیری موسیقدانان ایرانی و اقوام همجوار از همدیگر.

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

شنبه 17 اردیبهشت 1401 تا شنبه 15 مرداد 1401

روزهای برگزاری

شنبه

ساعت برگزاری

20-21:30

تعداد جلسات

12 جلسه

محل برگزاری

غیر حضوری

شهریه

قابل پرداخت 560،000 تومان

 

اتمام ثبت نام