تاریخ سیاسی شیعه (از سقیفه تا سقوط صفویه)

 

خلاصۀ دوره

به اندیشه سیاسی شیعه و نسبت شیعیان با وقایع سیاسی چون تشکیل دولت‌ها، فتوحات و قیام‌ها پرداخته خواهد شد. به علاوه تاریخ دولت های شیعی چون آل بویه، سربداران، مرعشیان و آل کیا بررسی خواهد شد و به اوضاع شیعیان در دوره حکومت های غیر شیعی مانند غزنویان،  سلاجقه و تیموریان نیز اشاره خواهد شد. در نهایت به ظهور و افول سلسله صفویه به عنوان یک دولت مقتدر شیعی خواهیم پرداخت. در این دوره در بین مذاهب شیعی تاکید بیشتر بر امامیه و از نظر جغرافیایی تاکید بر ایران و عراق است.

مدرس

دکتر سعید طاووسی مسرور

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

 

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

چهارشنبه 4 خرداد1401 تا چهارشنبه 5 مرداد 1401

روزهای برگزاری

چهارشنبه  

ساعت برگزاری

19-20:30

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 560،000 تومان

 

اتمام ثبت نام