شرح شرفنامه (دورۀ پنجم)

 

 

خلاصۀ دوره

شرف الدین فرزند شمس الدین مشهور به شرف خان بدلیسی در 949 ق/1542 م  در منطقه کرهرود در اراک کنونی متولد شد. پدر او والی شهر بدلیس در کردستان عثمانی بود و در پی جنگهای صفویان و عثمانی ها  در زمان شاه تهماسب به ایران پناهنده شد. شاه حکومت بخشی از نواحی میان قم و اراک را به او سپرد. او سالها در مناصب مختلف اداری صفویان در مناطق غیرکردنشین حکومت کرد. شرف خان پسر او نیز به مدت 7 سال  حاکم گیلان و تنکابن بود و بعدها امیرالامرای اکراد ایران شد. او سرانجام پس از 35 سال اقامت در ایران در 986 ق/ 1578 م به عثمانی برگشت و امارت بدلیس به او سپرده شد . او کتابش را 20 سال بعد( سال 1005 ق) با نام شرفنامه و به زبان فارسی تألیف کرد.
شرف خان در مقدمه کتاب هدف از تألیف آن را چنین می‌نویسد: «چون مشاطکان عروس سخن و طوطیان شکرستان اخبار نو و کهن در هیچ عصر و زمان، احوال ولات کردستان و چگونگی حالات ایشانرا بیان نکرده بودند و در این معنی نسخۀ مرتب ننوشته بخاطر فاتر این ذرۀ بیمقدار ساقط از درجۀ اعتبار خطور کرد که نسخه [ای] در شرح حالات و اوضاع ایشان بقدرالوسع والامکان رقم زدۀ کلک بیان نماید ... تا احوال خانواده‌های عظیم الشأن کردستان در حجاب ستر و کتمان نماند».
شرفنامه در عین حال که تاریخ کردستان است؛ بخشهای مهمی از تاریخ صفویه و عثمانی را هم در خود جای داده است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق جنگهای این دو دولت در کردستان صورت گرفت. بیشتر مرزهای آن روز عثمانی و صفوی در نواری به طول 1500 کیلومتر و میانگین عمق 500 کیلومتر در هر دو سو کردنشین بود و بیشتر سپاهیان هر دولت هم کرد بودند، بنابراین تاریخ صفویه بدون شناخت کردستان و بدون مطالعه شرفنامه از هر نظر ناقص است.
این دوره از کلاسها که پنجمین دوره شرح شرفنامه است به مطالب این کتاب درباره دو سلسله ایوبیان و اردلان اختصاص دارد. در فهرست شرفنامه، ایوبیان آخرین دولت کردی از بخش اول کتاب و اردلان نخستین امارت از بخش دوم است. شرکت کنندگان در طول این دوره افزون بر آگاهی از مطالب شرفنامه درباره این دو سلسله و نقد وبررسی تطبیقی آن با دیگر منابع، با برخی تحولات مهم این مقطع از تاریخ کرد نیز آشنا خواهند شد.

 

مدرس

دکتر اسماعیل شمس

عضو شورای عالی علمی، مدیر بخش پژوهشهای کردی و ویراستار

 

اهداف دوره

در این دوره سعی می شود تاریخ شرفنامه از جهات مختلف تاریخی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بر اساس نظریه های مختلف علمی نقد و بررسی شود و گوشه هایی از تاریخ ناگفتۀ این سرزمین در کتابهای درسی و دانشگاهی برای علاقه مندان بازخوانی گردد.

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 تا سه شنبه 11 مرداد 1401

روزهای برگزاری

سه شنبه  

ساعت برگزاری

22 - 20

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 100،000تومان

 

اتمام ثبت نام