آموزش زبان پهلوی (دورۀ دوم)

 

خلاصۀ دوره

زبان پهلوی یا پارسی میانه یکی از زبان های ایرانی است که از اواخر شاهنشاهی هخامنشی و اوایل دوران اشکانی، نخست در جنوب غربی ایران و سپس در زمان ساسانیان به عنوان زبان رسمی همهٔ شاهنشاهی ایران تا سده های آغازین دوران اسلامی رواج داشته‌است. خاستگاه این زبان که فرزند زبان پارسی باستان به شمار می‌آید، سرزمین پارس بود. در دوران اشکانی پارسی میانه زبانی محلی بود و از پهلوی اشکانی تأثیراتی پذیرفت، تا این که در زمان ساسانیان زبان رسمی شاهنشاهی شد. کتیبه ها و نوشته های بسیاری در زمینه تاریخ، دین، فلسفه و علوم عصر ساسانی به این زبان نوشته شده و نگارش به این زبان تاچند سده پس ااسلان نیز ادامه داشته است. 
ادبیات فارسی میانه (پهلوی) شامل سنگ نوشته ها، ترجمه ها و تفسیر اوستا (زند و پازند)، متون اساطیری و حماسی، متون دینی، حقوق، فلسفه و کلام، تاریخ و جغرافیا و متون مربوط به دین مانی است که روی هم بیش از یک هزاره آثار فکری و تمدنی ایرانیان را نشان می دهد. بنابراین، آموزش این زبان و آشنایی با متون یاد شده برای رشته های زبان شناسی تاریخی، باستان شناسی، تاریخ ادیان، تاریخ، تاریخ علم، ایران شناسی، فلسفه و بیشتر رشته های علوم انسانی توصیه می شود.

 

مدرس

دکتر محمود جعفری دهقی

 

اهداف دوره

1- آشنایی با تاریخ زبان های ایرانی
2- آشنایی با خط پهلوی
3- شناسایی دستور زبان پهلوی شامل صرف و نحو
4- آشنایی با انواع متون پهلوی: متون اساطیری، متون دینی و فلسفی.

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

 چهار‎شنبه 28 اردیبهشت 1401 تا چهارشنبه 5 مرداد 1401

روزهای برگزاری

  چهارشنبه

ساعت برگزاری

18:30 -17

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

غیر حضوری

شهریه

قابل پرداخت 560،000 تومان

 

اتمام ثبت نام