بازنگری هنر(فن) ترجمه

 

مدرس

مجدالدین کیوانی

عضو شورای عالی علمی و ویراستار

 

اهداف دوره

هر چه زمان می گذرد، بر حجم مواد ترجمه شده به سرعت افزوده می شود و دایرۀ مسائل آن گسترده تر می شود. ترجمه دیگر در هیچ زبانی موضوعی فرعی و جنبی به شمار نمی رود و نباید هم  چنین باشد. در ایران ، مخصوصا در شصت هفتاد سال اخیر ترجمه چنان پیوند تنگاتنگی با زبان فارسی پیدا کرده که باعث حرف و حدیث های فراوانی شده است تعاریف گونه گون، اهداف رنگارنگ، روش های مختلف و محاسن و معایب متعددی برای ترجمه پیشنهاد شده و می شود؛ به حدی که گاه  انسان احساس می کند که در بلبشویی از نظرات، موضع گیری ها و توصیه های گیج کننده احاطه شده است. بنابراین، خالی از فایده نیست که ببینیم امروز ترجمه در چه مرحله ای از عمر دراز خود است و ما در کجای تاریخ آن قرار داریم . منشأ عوامل این همه نظرات و دیدگاه های مختلف چیست؟ چرا بعضی ها با ترجمه مخالفت می ورزند، یا لااقل عموما به مطالب ترجمه شده روی خوش نشان نمی دهند؟ چرا بعضی ها ترجمه را مضرّ به حال زبان    فارسی می دانند، و بعضی دیگر آنرا عامل غنا و باروری فارسی می دانند؟
بدیهی است که در طی چند جلسه درس نمی توان به تفصیل به تمامی جوانب این مهم پرداخت، ولی دست کم می توان رئوس  مطالب آن را مطرح کرد و دربارۀ آن اندیشید.  امید که از لابه لای مباحثی که خواهیم داشت به نکاتی بر بخوریم که زمینه  ساز آگاهی بیشتر به ماهیت هنر/فن ترجمه شود و بتوانیم به پاره ای از چرا ها و چگونه ها پاسخ بدهیم 

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

شنبه 29 مهر 1402 

روزهای برگزاری

شنبه  

ساعت برگزاری

16-18

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1200000 تومان

نام نویسی به پایان رسیده