هزینه دوره 5،000،000 ریال

تخفیف 20 درصد به مبلغ 1،000،000 ریال

قابل پرداخت 4،000،000 ریال

ثبت نام دوره : مباحثی پیرامون تاریخ نگاری موسیقی
نام پدر
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
شغل
ریال