تاریخ دو قرن اخیر ایران( با تکیه بر انقلاب مشروطه)

 
 
خلاصۀ دوره

تاریخ ایران، سده ها و ادوار مختلفی را به خود دیده است. بی گمان، دویست سال اخیر، یکی از مهمترین‌ِ این ادوار است که در میانه آن، انقلاب مشروطیت قرار دارد.
بسیار مهم است که در یک سلسله گفتار، رویدادهایی که سبب رخداد انقلاب مشروطیت شد، مورد بررسی قرار گیرد و نیز تاثیری که این انقلاب بر حیات اجتماعی و سیاسیِ جامعه ایرانی گذاشت، مورد کنکاش قرار گیرد.

مدرس

دکتر محمدعلیهمایون کاتوزیان

استاد اقتصاد سیاسی و تاریخ معاصر ایران در کالج سنت آنتونی، دانشگاه اکسفورد

 

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

شنبه 28 فروردین 1400 تا  شنبه 19 تیر 1400

روزهای برگزاری

شنبه

ساعت برگزاری

18 - 16/30

تعداد جلسات

4 جلسه

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

200،000 تومان

قابل پرداخت 200،000 تومان