یونانی با کتاب مقدس (دورۀ دوم )

 

خلاصۀ دوره

زبان یونانی کهن از شاخۀ زبان‌های هندواروپایی، زبان مردمان یونان باستان، به مدت بیش از ده قرن تا آغاز قرون وسطی در سراسر سواحل مدیترانه رایج بوده است. نخستین متون علمی، فلسفی، تاریخی، الهیات و ادبیات غرب به این زبان تصنیف شده و امروزه هزاران مفهوم و اصطلاح یونانی در علوم گوناگون باقی مانده است که درک صحیح آنها مستلزم آشنایی با این زبان است. همچنین ضرورت رجوع به منابع اصلی و کهن بر محققان پوشیده نیست و نظر به وسعت و اهمیت متون یونانی آشنایی با این زبان از لوازم تحقیق در کلیۀ شاخه‌های علوم انسانی محسوب می‌شود. آشنایی با زبان یونانی خصوصاً به سبب تأثیرات عظیم تفکر یونانی بر جریان‌های علمی و فرهنگی در ایران و عالم اسلام، لازمۀ هرگونه پژوهش اصیل در علوم ایرانی و اسلامی است.
این دوره که «یونانی با کتاب مقدس» نامیده شده است، دوره¬ای مقدماتی است و اختصاص به دانشجویان الهیات مسیحی و تاریخ ادیان ندارد، اگرچه دانشجویان تاریخ ادیان و علاقه¬مندان به مسیحیت از آن بهره¬ای دوچندان خواهند برد. عنوان دوره برگرفته کتابی با همین عنوان است که برای تدریس در این دوره انتخاب شده است. «Learn to Read New Testament Greek» کتابی مقدماتی با روشی کاملاً جدید در آموزش زبان یونانی است که دستور زبان را در خلال کلمات و فقراتی از کتاب مقدس آموزش می¬دهد و بنابراین صرف نظر از قواعد دستوری و کلمات مشترک در متون و موضوعات مختلف، اکثر کلماتی که زبان¬آموزان در این دوره خواهند آموخت، کلمات کتاب مقدس و اصطلاحات الهیات مسیحی است. 
خلاصۀ دوره:
1- کتاب آموزشی این دوره Learn to Read New Testament Greek است.
2- حدود نیمی از زمان جلسات صرف آموزش دستور زبان خواهد شد و نیمی به حل تمرین و ترجمۀ جملات یونانی اختصاص خواهد یافت.

مدرس

دکتر امیرحسین ساکت

عضو بخش فلسفه، مؤلف، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 
اهداف دوره
1- آشنایی با خط و تلفظ و ضبط صحیح کلمات و عبارات یونانی
2- آشنایی ابتدایی با نحو زبان یونانی
3- صرف اسامی وصفات
4- صرف افعال معلوم در وجه اخباری
5- درک مطلب و ترجمۀ جملات ساده
6- آشنایی با اصطلاحات اصلی کتاب مقدس و الهیات مسیحی
زبان یونانی دشوار و یادگیری آن منوط به استعداد و استمرار بسیار است. لذا شرکت در این دوره به دانشجویانی که حداقل با یک زبان خارجی یا مفاهیم دستوری آشنایی کافی ندارند، توصیه نمی‌شود.

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

شنبه 28 فروردین 1400 تا  شنبه 19 تیر 1400

روزهای برگزاری

 شنبه 

ساعت برگزاری

19/30- 18

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

500،000 تومان

تخفیف 60% به مبلغ 300،000 تومان

قابل پرداخت 200،000 تومان