مبانی فرهنگ و ادب عامه 

 
 
خلاصۀ دوره

مبانی فولکلور شناسی
فولکلور و تعاریف مختلف.
مکتب های فولکلور شناسی
انواع فولکلور شامل:
فولکلور مراسمی  یا مناسبتی،فولکلور تقویمی و ادب شفاهی.
منابع فولکلور تاریخی ایران

مدرس

دکتر محمد جعفری قنواتی

عضو هیئت مشاوان عالی، عضو شورای علمی دفما و دانشنامۀ خلیج فارس و ویراستار

 

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

شنبه 28 فروردین 1400 تا  شنبه 19 تیر 1400

روزهای برگزاری

شنبه

ساعت برگزاری

18/30 - 17

تعداد جلسات

12 جلسه

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

500،000 تومان

تخفیف 20% به مبلغ 100،000 تومان

قابل پرداخت 400،000 تومان