آموزش زبان اوستایی (دورۀ مقدماتی) 

 

خلاصۀ دوره

زبان اوستایی از زبان‌های دوره باستان ایران به شمار می‌رود. تنها اثر به این زبان، کتاب اوستا و آثار وابسته به آن است. همه اوستا از دیدگاه زبان یکدست نیست. اوستای کنونی یک چهارم کتابی است که در دوره ساسانیان وجود داشته است.  شناخت فرهنگ  ایرانی و چیرگی  بر زبان و ادبیات فارسی، بدون شناخت زبان های باستانی و میانه  ایران و روند تحوّل این زبان ها و آثار برخاسته ازآن بی بنیان خواهد بود.
 

مدرس

دکتر نادره نفیسی

مدیر بخش زبانها و گویشهای ایران و ایرانی، مدیر دانشنامۀ زبانها وگویشهای ایران و ایرانی  و ویراستار

 

اهداف  دوره

1-آموزش مقدماتی زبان، ادبیات و دستور زبان اوستایی
2-آشنایی با منابع زبان اوستایی
3-آشنایی مقدماتی با مبحث ریشه شناسی

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

29 فروردین 1400 تا 20 تیر 1400

روزهای برگزاری

یکشنبه

ساعت برگزاری

15-16/30

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

غیرحضوری

شهریه

500.000 تومان

تخفیف 20% به مبلغ 100،000 تومان

قابل پرداخت 400،000 تومان