خلاصۀ دوره

تحقیق و بررسی در هر دوره تاریخی، مستلزم شناخت مآخذ و منابع آن دوره است. در باب دوره تاریخی ظهور اسلام و عصر خلفای نخستین و یکی دو سده پس از آن، میزان شناخت مآخذ و شیوه های ارجاع و استنباط، اهمیت خاص دارد و از هر جهت بر نتایج تحقیق تاثیر خواهد داشت. در این مباحث کوشش خواهد شد تا لایه های متون تاریخی بازمانده از آن ادوار و شیوه های تحقیق بررسی گردد.

مدرس

علی بهرامیان​

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، کارشناس ارشد بخش فهرست نویسی کتابهای خطی، مدیر بخش تدوین فهرستوارۀ کتابهای فارسی و ...

 

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

31 فروردین1400 تا 22 تیر 1400

روزهای برگزاری

سه شنبه

ساعت برگزاری

16-17/30

تعداد جلسات

12 جلسه

محل برگزاری

غیرحضوری

شهریه

500،000 تومان

تخفیف20% به مبلغ 100،000 تومان

قابل پرداخت 400،000 تومان