بررسی طرح دانشنامه ادب حماسی ایران(کارگاه)

 

خلاصۀ دوره

بررسی و ارزیابی طرح دانشنامه ادب حماسی ایران

 

مدرس

 

دکتر آرش اکبری مفاخر

معاونت  کانون فردوسی، مدیر اجرایی  و ویراستار ارشد  دانشنامه ادب حماسی ایران

اهداف دوره


- چگونگی شکل‌گیری طرح دانشنامه ادب حماسی ایران
- ضرورت تالیف دانشنامه ادب حماسی ایران
- آسیب‌شناسی پژوهشهای ادب حماسی
- سپهر مکانی ایرانشهری
- گستره زبانها و گویشهای ایرانی و ...
- حماسه و ادب حماسی
- تقسیم‌بندی موضوعی ادب حماسی
- تقسیم‌بندی مکانی ادب حماسی
- حماسه‌سرایی در ایران خاوری و باختری
- بررسی موردی چند متن حماسی
- بررسی موردی طرح پیشنهادی چند مدخل دانشنامه ادب حماسی ایران

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

28 فروردین 1400 تا 4 اردیبهشت 1400

روزهای برگزاری

 ‎شنبه  تا دوشنبه

ساعت برگزاری

10-12  (کارگاه سه روزه ) 

تعداد جلسات

3 جلسه

مدت دوره

6 ساعت

محل برگزاری

غیرحضور

شهریه

قابل پرداخت 100،000 تومان