بازخوانی انجیل یوحنا و نقد ترجمه های آن

 

 

مدرس

دکتر امیرحسین ساکت

عضو بخش فلسفه، مؤلف، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 
اهداف دوره

برنامۀ این دوره قرائت آیاتی از متن یونانی و لاتین انجیل یوحنا و مقابلۀ آن با ترجمه‌های فارسی و اروپایی است. دورۀ پیش رو دورۀ آموزشی زبان نیست، بلکه جلسات متن‌خوانی و مخصوص دانشجویانی است که با یکی از دو زبان یونانی یا لاتین آشنایی اولیه دارند. این جلسات فرصتی است تا دانشجویان با مراجعه به متن اصلی توانایی‌های زبانی خود را بسنجند و دشواری‌های متن را بشناسند. متن انجیل بسیار ساده است و شرکت در یک دورۀ مقدماتی یونانی یا لاتین برای درک تقریبی آن کفایت می‌کند، اما آنچه در خلال مطالعه و مقابلۀ ترجمه‌ها نمودار می‌شود، دشواری‌های ترجمه و ضعف اغلب ترجمه‌های فارسی در قیاس با ترجمه‌های اروپایی است. 
مخاطبان اصلی این دوره دانشجویانی هستند که تا اندازه‌ای با یکی از دو زبان یونانی یا لاتین آشنایی دارند. مع الوصف آشنایی با این دو زبان شرط شرکت در این دوره نیست و علاقه‌مندان به مباحث انجیل یا پژوهشگرانی که به هر نحو به مسائل مربوط به ترجمۀ متون کهن علاقه‌مندند، از این دوره استفاده خواهند کرد.
این دوره کتاب آموزشی ندارد و صرفاً مبتنی بر متن انجیل یوحنا است. انتخاب انجیل یوحنا از میان دیگر اناجیل به دلیل سادگی متن و همچنین محتوای فلسفی آن است. بخش عمدۀ جلسات صرف قرائت و تحلیل دستوری آیات خواهد شد و به مناسبت موضوع به مفاهیم فلسفی و کلامی مسیحی نیز خواهیم پرداخت. این دوره کوششی است برای تشکیل جلسات مستمر متن‌خوانی مطابق با موازین علمی که در همۀ محافل علمی و دانشگاهی جهان مرسوم است.

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

یکشنبه 9 آبان 1400 تا  یکشنبه 26 دی 1400

روزهای برگزاری

 یکشنبه 

ساعت برگزاری

21- 19

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

 

500.000 تومان

تخفیف 20% به مبلغ 100،000 تومان

قابل پرداخت 400،000 تومان

اتمام ثبت نام