دورۀ کارورزی مقاله‎نویسی برای دانشنامه‎ها

 

خلاصۀ دوره

شرایط: داوطلبان(حداکثر 15 تن)، چه از داخل مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، و چه بیرون از این مرکز، با آمادگی برای پذیرفتن شرایط زیر می توانند در این دوره شرکت کنند:
1) پس از طی مرحلۀ نام نویسی، موضوعی را با توافق استاد برای نگارش مقاله برگزینند؛
2) در زمان توافق شده با استاد دوره، فهرست منابع لازم برای تالیف مقاله را به نظر استاد برسانند؛
3) پس از توافق برسر منابع و احیاناً تصحیح و تکمیل آن، نگارش مقاله را آغاز و قسمت به قسمت و در زمان‏های مقرری که تعیین می شود، به رویت استاد برسانند؛
4) چون در بررسی این گونه مقاله‎ها از شیوۀ «ویرایش تکوینی» استفاده می شود، داوطلب حتماً باید برای تجدیدنظر، بازنگری و بازنگاری‎های لازم، و احیاناً متعدد، آمادگی داشته باشد؛
5) داوطلبان می توانند مراحل مختلف نگارش و ارسال و دریافت نظر را در بارۀ مقاله با توافق با استاد از طریق ایمیل هم انجام بدهند. 
6) گفت و گوی حضوری و انفرادی با استاد فقط در موارد لازم و در زمان‎هایی که تعیین می‌شود، صورت می گیرد.

.

مدرس

 

 

آقای عبدالحسین آذرنگ

عضو شورای عالي علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدیر بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژه دانا، ویراستار

اهداف دوره

هدف از برگزاری این دوره، افزایش توان حرفه‎ای و فنّی در نگارش مقاله‎های دانشنامه ای داوطلبان از راه عملی و به شیوۀ انفرادی است(این دوره برای کسانی که بخواهند اصول و مبادی دانشنامه‎نگاری را تازه بیاموزند، مناسب نیست).

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

 سه‎شنبه 23 مهر  1398 تا  سه‎شنبه 17 دی 1398 

روزهای برگزاری

سه شنبه 

ساعت برگزاری

12:30 - 11

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، کلاس 101

شهریه

500،000 تومان

تخفیف 20% به مبلغ 100،000 تومان

قابل پرداخت 400،000 تومان

ثبت نام و پرداخت