پیشتازان داستان نویسی مدرن فارسی

(صادق هدایت)

 
 
خلاصۀ دوره

هدایت بی شک بزرگترین داستان نویس معاصر ایران است.  شهرت او به رمان بوف کور است، حال آنکه او آثار ارزشمند دیگری هم دارد. من آثار او را به چهار بخش تقسیم کرده ام. داستان های ناسیونالیستی، داستان های رئالیستی انتقادی، طنزها وطنز نامه ها، واز همه مهمتر روان داستان ها که بوف کور بهترین آنها ست.

مدرس

دکتر محمدعلیهمایون کاتوزیان

استاد اقتصاد سیاسی و تاریخ معاصر ایران در کالج سنت آنتونی، دانشگاه اکسفورد

 

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

 شنبه 17 اردیبهشت 1401 تا  شنبه 21 خرداد 1401

روزهای برگزاری

شنبه

ساعت برگزاری

17/30 - 16

تعداد جلسات

4 جلسه

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 200،000 تومان

اتمام ثبت نام