نجوم دورۀ اسلامی: شکل گیری و برخی نوآوریها

 
 
خلاصۀ دوره
عمدۀ دستاوردهای نجومی دورۀ اسلامی را در دو شاخه دسته‌بندی می‌کنند: نخست دقیق‌تر کردن مقدارهای رصد شده‌ای که گزارش آن‌ها از اقوام پیشین به دانشمندان اسلامی رسیده بود و دیگری عرضۀ مدل‌های تازه به‌منظور رفع برخی مشکلات موجود در مدل‌های نظام بطلمیوسی. در این دوره این دو دستاورد را بررسی خواهیم کرد. 
 

 

مدرس

دکتر حنیف قلندری

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و گروه تاریخ علم مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

 

اهداف دوره
اهداف دوره:
- آشنایی با روند ترجمۀ آثار نجومی به زبان عربی
- معرفی مهم‌ترین رخدادهای رصدی دورۀ اسلامی و نتایج آن‌ها
- آشنایی با آثار نجومی دورۀ اسلامی
- آشنایی با مدل‌های غیربطلمیوسی در دورۀ اسلامی
روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 تا دوشنبه 9 خرداد 1401

روزهای برگزاری

دوشنبه

ساعت برگزاری

19- 17

تعداد جلسات

4 جلسه

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 200،000 تومان

 

اتمام ثبت نام