آشنایی و شیوۀ استفاده از لغت نامه های کهن

 

 

مدرس

آقای امیر جابری

 

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 تا سه شنبه 11 مرداد 1401

روزهای برگزاری

سه شنبه

ساعت برگزاری

15:30 - 14

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

غیر حضوری

شهریه

قابل پرداخت 560،000 تومان

 

اتمام ثبت نام