مقاله نویسی

 

خلاصۀ دوره

دوره‌های آموزش روش تحقیق در کشور فراوان و در سطوح مختلفی برگزار می‌شود. بااین‌حال، اغلبِ تازه‌کاران وقتی می‌خواهند فراگرفته‌های خود را را در مقام عمل و ضمن یک پژوهش پیاده‌سازی کنند از تجربۀ کافی برخوردار نیستند و گرفتار مشکلاتِ فراوان می‌شوند. تجربه‌های معلمی به مدرس دوره آموخته است که اگر با هم‌کاری دانش‌جویان و در ضمن یک دورۀ درسی مقالۀ پژوهشی تألیف شود، آن‌ها ارتباط عملی بهتری با آموخته‌های پیشین در زمینۀ روش تحقیق، شناخت منابع، تشکیل پروندۀ علمی، کاربرد ابزارهای پژوهش، استراتژی‌های جستجو، و هرچه از این دست پیدا کنند. وی این تجربه را یک بار در کلاس‌های درسی دانشگاه خود آزموده، و به گواهی دانش‌جویان بسی آن را موفق شناخته است. برگزاری دورۀ پیش‌رو تلاشی برای آزمون همین شیوه در سطحی گسترده‌تر و با مخاطبانی متفاوت است.

 

مدرس

دکتر حامد خانی - (فرهنگ مهروش)

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

 

اهداف دوره

1. فراگیری مهارت‌های مختلف طراحی پژوهش در عمل

2. آشنایی با نحوۀ عملی گردآوری داده‌ها مثل تشکیل پروندۀ علمی برای مقالات، شگردهای جستجوی سریع، شناسایی و اعتبارسنجی منابع، مرتب‌سازی و دسته‌بندی منابع....

3. آشنایی با نحوۀ عملی فهم منابع و یادداشت‌برداری، تهیۀ پاراگراف‌ها و تنظیم مقاله.

شیوۀ ارائه

1. با هم‌فکری دانشجویان و مباحثۀ جمعی زمینه‌ای برای مطالعه انتخاب، تحدید و اولویت‌سنجی می‌شود.

2. منابع مطالعۀ اولیه شناسایی، و  بخشی از منابع در کلاس خوانده می‌شوند. بخشی دیگر نیز میان دانش‌جویان تقسیم خواهند شد.

3. برپایۀ مطالعات صورت‌گرفته و شناخت ادبیات بحث و دسته‌بندی دستاوردها، پرسش‌ها و ساختار بحث بازشناسی می‌شود.

4. با تقسیم کار میان دانشجویان پروندۀ علمی برای بحث تشکیل می‌شود.

5. یادداشت‌برداری، دسته‌بندی یادداشت‌ها، نگارش پاراگراف‌ها، و ترکیب آن‌ها برپایۀ ساختار مقاله در کلاس دنبال خواهد شد.

توجه: دوره از جنس کار عملی است و با وجود همۀ کوشش‌های مدرس برای ارائۀ بحث کامل در ضمن همین جلسات محدود، عملاً این احتمال همیشه هست که همۀ مباحث فوق در ضمن دوره قابل‌ارائه نباشند و دوره‌های تکمیلی بعدی هم لازم بیاید. بحث برپایۀ پرسش‌ها و نیازهای دانش‌جویان پیش خواهد رفت و اصراری بر اتمام همۀ سرفصل‌های یادشده نیست.

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

سه شنبه ۳ خرداد 1401 تا سه شنبه 11 مرداد 1401

روزهای برگزاری

سه شنبه  

ساعت برگزاری

18-19:45

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 560،000 تومان

 

اتمام ثبت نام