خوانش متون عربی همراه با تجزیه و تحلیل(دورۀ دوم)

 

 

مدرس

آقای امیر جابری

 

اهداف دوره

هدف دوره‌ی نامبرده، توسعه‌ی مهارت در دریافت درست و تا جای ممکن دقیق، از متنهای کلاسیک زبان عربی خواهد بود. 
در این کلاس کوشش خواهد شد با گزینش متنهایی در زمینه‌های متنوع، بر بازشناسی اسالیب بیان مفاهیم و درک عمیقتر از مقاصد، تمرین و ممارست صورت گیرد. 
این متون گاه خود موضوع کنکاش و سنجش خواهند بود و گاه در قالب شرح و نقد بر یک متن دیگر با اهداف کلاس همراه می‌شوند و شیوه‌ها و اولویتهای تحلیل متون را از نگاه صاحبنظران بازمی‌تابانند. 
برخورداری از دانش پایه‌ی صرف و نحو عربی، برای شرکت کنندگان ضروری است زیرا با توجه به محدود بودن زمان، بر بازگویی قواعد نحوی و صرفی درنگی صورت نخواهد گرفت.

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 تا سه شنبه 11 مرداد 1401

روزهای برگزاری

سه شنبه

ساعت برگزاری

19:30 - 18

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

غیر حضوری

شهریه

قابل پرداخت 560،000 تومان

 

اتمام ثبت نام