آموزش عربی (البدایه فی علم الصرف)

 

 

مدرس

محمد صادق شریعت

مدرس و مترجم زبان عربی

 

اهداف دوره

کلاس آموزش زبان عربی با هدف یادآوری وبازآموزی مطالب مربوط به صرف عربی (با توجه به سطح علمی شرکت کنندگان در کلاس)واستفاده عملی از نکات آموخته شده در ترجمه متون مختلف قدیم و معاصر،تشکیل می شود.بدیهی است که ورود در هر متن عربی مستلزم تسلط و مهارت درمفاهیم دستوری است.بنابراین زمینه اصلی این دوره ایجاد تسلط درحوزه صرف است و کاربرد آن ها در متون مختلف از باب تمرین تلقی می شود.
کتابی که برای تدریس در این دوره در نظر گرفته شده با فرض دانش شرکت کنندگان در حد متوسط  است. 

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

شنبه 29 مهر 1402 

روزهای برگزاری

شنبه  

ساعت برگزاری

18-20

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

حضوری

محل برگزاری

کلاس101

شهریه

قابل پرداخت 1200000 تومان

نام نویسی به پایان رسیده