فولکلورشناسی: مبانی و مقدمات

 

 

مدرس

محمد جعفری قنواتی

عضو  شورای عالی علمی، عضو هیئت مشاوران عالی، مدیر بخش دانشنامه فرهنگ مردم، عضو شورای علمی دفما و ویراستار

 

اهداف دوره
این دوره شامل سرفصل های زیر است :
مفهوم فولکلور و اجزای آن؛ فولکلورشناسی؛ فولکلور ایران و تقسیم بندی آن شامل ایران باستان و ایران دوره اسلامی؛ منابع شناخت فولکلور ایران؛ آداب و آئین های مردم ایران .
در جلسات نخست، تعریف های متفاوت فولکلور، از دیدگاه های مختلف بررسی و بر اساس هر تعریف اجزای فولکلور توضیح داده می شود . سپس به طور مشخص فولکلور ایران به لحاظ تاریخی تشریح می شود . در این بخش چگونگی درآمیختن فولکلور ایران باستان و باورهای دوره اسلامی توضیح داده می شود . در ادامه ضمن معرفی مهمترین منابع فولکلور ایران آداب و آیین های امروزی بررسی می شوند.

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

چهار شنبه  3 آبان 1402 

روزهای برگزاری

چهارشنبه  

ساعت برگزاری

14-16

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

نحوۀ برگزاری

حضوری

غیر حضوری

محل برگزاری

کلاس 101

کلاس مجازی

شهریه

قابل پرداخت 1200000 تومان

نام نویسی به پایان رسیده