تاریخ اجتماعی شیعه 

 

خلاصۀ دوره

همپای تحولات شیعه پژوهی در دهه های اخیر، تاریخ پژوهی نیز تحول یافته و رویکردهایی مانند تاریخ اجتماعی، قلمروهایی نو در برابر پژوهشگران گشوده است. تاریخ اجتماعی، مورخان را از حصار کهنة قهرمانانِ تاریخ می رهاند و آنها را به چشم دوختن به توده های مردم و باورها و رفتارهای آنها فرا می خواند تا سهم فرودستان را هم در رویدادهای تاریخی به عنوان جانشین و یا دست کم همنشین نخبگان دریابند و آن را گزارش کنند.
تاریخ اجتماعی شیعیان، به مثابه یک موضوعِ پژوهشی، زاده این تحولات دانشی است.

 

مدرس

دکتر سعید طاووسی مسرور

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

 

اهداف دوره

 

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

1 اردیبهشت 1400 تا 16 تیر 1400

روزهای برگزاری

چهارشنبه  

ساعت برگزاری

18-19/30

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

کلاس مجازی

شهریه

500،000 تومان

تخفیف20% به مبلغ 100،000 تومان

قابل پرداخت 400،000 تومان