نقد و بررسی شرف نامه یا تاریخ مفصل کردستان نوشتۀ شرف الدین بدلیسی 

 

خلاصۀ دوره

شرف الدین فرزند شمس الدین مشهور به شرف خان بدلیسی در 949 ق/1542 م  در منطقه کرهرود در اراک کنونی متولد شد. پدر او والی شهر بدلیس در کردستان عثمانی بود و در پی جنگهای صفویان و عثمانی ها  در زمان شاه تهماسب به ایران پناهنده شد. شاه حکومت بخشی از نواحی میان قم و اراک را به او سپرد. او سالها در مناصب مختلف اداری صفویان در مناطق غیرکردنشین حکومت کرد. شرف خان پسر او نیز به مدت 7 سال  حاکم گیلان و تنکابن بود و بعدها امیرالامرای اکراد ایران شد. او سرانجام پس از 35 سال اقامت در ایران در 986 ق/ 1578 م به عثمانی برگشت و امارت بدلیس به او سپرده شد . او کتابش را 20 سال بعد( سال 1005 ق) با نام شرفنامه و به زبان فارسی تألیف کرد.
شرف خان در مقدمه کتاب هدف از تألیف آن را چنین می‌نویسد: «چون مشاطکان عروس سخن و طوطیان شکرستان اخبار نو و کهن در هیچ عصر و زمان، احوال ولات کردستان و چگونگی حالات ایشانرا بیان نکرده بودند و در این معنی نسخۀ مرتب ننوشته بخاطر فاتر این ذرۀ بیمقدار ساقط از درجۀ اعتبار خطور کرد که نسخه [ای] در شرح حالات و اوضاع ایشان بقدرالوسع والامکان رقم زدۀ کلک بیان نماید ... تا احوال خانواده‌های عظیم الشأن کردستان در حجاب ستر و کتمان نماند».
شرفنامه در عین حال که تاریخ کردستان است؛ بخشهای مهمی از تاریخ صفویه و عثمانی را هم در خود جای داده است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق جنگهای این دو دولت در کردستان صورت گرفت. بیشتر مرزهای آن روز عثمانی و صفوی در نواری به طول 1500 کیلومتر و میانگین عمق 500 کیلومتر در هر دو سو کردنشین بود و بیشتر سپاهیان هر دولت هم کرد بودند، بنابراین تاریخ صفویه بدون شناخت کردستان و بدون مطالعه شرفنامه از هر نظر ناقص است. 
 

 

 

مدرس

دکتر اسماعیل شمس

عضو شورای عالی علمی، مدیر بخش پژوهشهای کردی و ویراستار

 

اهداف دوره

در این دوره سعی می شود تاریخ شرفنامه از جهات مختلف تاریخی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بر اساس نظریه های مختلف علمی نقد و بررسی شود و گوشه هایی از تاریخ ناگفتۀ این سرزمین در کتابهای درسی و دانشگاهی برای علاقه مندان بازخوانی گردد.

روش ارزیابی

ندارد

گواهینامه

دارد

بازه زمانی

سه شنبه 19 فروردین 1399 تا سه شنبه 03 تیر 1399

روزهای برگزاری

سه شنبه

ساعت برگزاری

17:30 - 16

تعداد جلسات

12 جلسه

مدت دوره

24 ساعت

محل برگزاری

تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، کلاس 101

شهریه

500،000 تومان

تخفیف 100% به مبلغ 500،000 تومان

قابل پرداخت 0 تومان

 

ثبت نام و پرداخت